Esai: Pertobatan Seorang Pembaca

Oleh Sofyan RH. Zaid “Saya menghargai puisi dan penghargaan itu layak baginya, di zaman sekarang atau di segala zaman, sebab kebenarannya di hadapan hidup, serta dalam setiap makna yang dikandungnya.” […]