Puisi: Pelabuhan Siang – Joss Sarhadi

Joss SarhadiPelabuhan Siang dari atas jembatanmuka kacatenggelam kalihitamaspal hitamlumpur muarakibarkan bendera tua               ia tanah               ia api               ia sampah               ia kucing               ia perempuan               ia adalah pelabuhan siangberbau tanahberbau apiberbai sampahberbau kucing […]