Puisi: Kami Penabur – Asmara Hadi (1915-1976)

Asmara Hadi (1915-1976)

Kami bekerdja dipadang masa
Menaburkan benih tjinta mulia
Jang nanti akan senantiasa
Semerbakkan wangi bahgia-dunia

Tapi kami hanja penabur
Bila dunia berbahagia nanti
Kami sudah lama berkubur
Tiada dapat merasainja lagi

Sungguhpun begitu kami ichlas
Bekerdja sekarang dipadang masa
Kami tiada harapkan balas
Bahgia kami ialah berdjasa

Sumber: Pelopor Gerindo, April-Mei 1938

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.