Puisi: Pemberian Tahoe – B.K. (1910)

B.K. (1910)
Pemberian Tahoe

1. Muhun ampun, beribu ampun,
Kepada sekaliyan pembaca pantun,
Pantun telaat berkunjung tuan
Kerana ta’ saperti permulaan.

2. Mulai keluwar berhuruf Arab,
Sebab perlu mencahri akrab,
Tapi sekarang tiada mujarab,
Banyak orang yang kasih sebab.

3. Pantun alias Soeling Hindia,
Mulai sekarang dicitak pula,
Dengen hurufnya orang Olanda,
Agar supaja tambah berpahla.

4. Adapun sebabnya yang amat syah
Soeling Hindia di ini masya
Dicetak tiada berhuruf Arab
Belun temponya di ini abad.

5. Huruf Arab terlalu susa
Banyak drukkerij yang ta’ biasa
Mengusahakan itu di ini masa
Sebab terpandang lakunya susa

6. Maski ada drukkerij yang punya
Tapi tiada dengan sepertinya
Albrecht, Kolf kurang apanya
Hanya ta’ banyak ongkosnya

7. Sungguh demikian bagai sehaya,
Ta’kan berhenti berdaya upaya
Agar supaya suling menjadi mulya
Maskipun rugi jangan berbaya

8. Niat sahya yang amat teguh
Soeling Hindia kelak bersungguh
Jika akhir majunya sungguh
Hendak digubah yang lebih teguh

9. Pertama dicitak sebagai njata,
Dengan Arab yang telah dicipta
Terang benderang semata-mata
Belun dateng waktu jang perdata

10. Sekarang dicoba huruf Olanda
Betapa nanti madju of tiada.
Djikalu madju tentunja kekal
Sahingga sampai mendjadi bekal

11. Pergantian kadua huruf
Sahya harep menjadi ma’ruf,
Kapada pembaca usul tasawuf
Kekal dan maju jangan meletup

12. Bukannya berat pekerjaan redaksi
Mengurus Soeling seperti yang tersaksi
Huruf Arab niatnya administrasi
Hanya paksaan yang jadi sahi

13. Coba ada drukkerijkup,
Punya citakan yang bisa menutup
Aken terbitnya Soeling dikukup
Huruf Arab tak kau ditutup.

14. Sungguh ditutup melihat waktu
Jikalu dateng sudahlah tentu
Akhirnya terus melanggar hantu
Karena banyak orang yang bantu

15. Penutup syair mohonlah maaf
Barang kiranya alfa dan insyaf
Dan sahya yang punya wakaf
B.K. sahya punya paraf.

 

Sumber: Meneer Perlente (Badan Bahasa, Jakarta, 2009; dari Soeling Hindia, No. 2, Th. I, 1 Januari 1910).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.